"Üye Girişi Yapın..."
Kullanıcı Adı
Şifre
 
Yeni Üye Şifremi Unuttum
"Anketimize Katılın..."
BAŞAK ANAOKULU İLE NASIL TANIŞTINIZ?
EL İLANI-BROŞÜR - 21 oy
ARKADAŞ TAVSİYESİ - 158 oy
BASINDA YER ALAN HABERLERDEN - 22 oy
İNTERNET SİTEMİZDEN - 71 oy
TESADÜFEN - 81 oy
DİĞER - 34 oy
"Haberlerimiz..."
Merhaba 2018
(22.1.2018 19:54:55)
"Site İçi Arama..."

Atatürk Köşesi
1881: Selanik`te doğdu.

1893: Askeri Rüştiye`ye girdi ve Kemal adını aldı.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi`ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi`ne girdi.

1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.

1902: Harp Akademisi`ne girdi ve burada gazete çıkardı.

1905 Ocak 11: Harp Akademisi`ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam`a 5. Ordu`nun 30. Süvari Alayı`nda staj yapmak için atandı.

1906 Ekim: Şam`da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti`ni kurdu. Şam`da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu

1908 Temmuz 23: Meşrutiyet`in ilan edilmesi için çalışmaları.

1909 Mart 31: 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.

1911 Eylül 13: Mustafa Kemal, İstanbul`a Genelkurmay`a naklen atandı.

1911 Kasım 27: Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.

1912 Ocak 9: Mustafa Kemal, Trablusgarp`ta Tobruk saldırısını yönetti.

1913 Ekim 27: Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği`ne atandı.

1914 Mart 1: Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.

1915 Şubat 2: Mustafa Kemal, Tekirdağı`nda 19. Tümeni kurdu.

1915 Şubat 25: Mustafa Kemal`in Maydos`a gidişi.

1915 Nisan 25: Mustafa Kemal, Arıburnu`nda İtilaf Devletleri`ne karşı koydu.

1915 Haziran 1: Mustafa Kemal`in Albaylığa yükselişi.

1915 Ağustos 9: Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı`na atandı.

1915 Ağustos 10: Mustafa Kemal, Anafartalar`dan düşmanı geri attı.

1916 Nisan 1: Mustafa Kemal`in Tuğgeneralliğe yükselişi.

1916 Ağustos 6: Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş`u düşman elinden kurtardı.

1917 Eylül 20: Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.

1917 Ekim: Mustafa Kemal, İstanbul`a döndü.

1918 Ekim 26: Mustafa Kemal, Halep`in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.

1918 Ekim 30: Mondros Mütarekesi`nin imzalanması.

1918 Ekim 31: Mustafa Kemal`in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı`na atanması.

1918 Kasım 13: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı`nın kaldırılması ve Mustafa Kemal`in İstanbul`a dönüşü.

1919 Nisan 30: Mustafa Kemal`in Erzurum`da bulunan 9. Ordu Müfettişliği`ne atanması.

1919 Mayıs 15: İzmir`e Yunan`lıların asker çıkarması.

1919 Mayıs 16: Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul`dan ayrıldı.

1919 Mayıs 19: Mustafa Kemal, Samsun`a çıktı.

1919 Haziran 15: Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı.

1919 Haziran 21: Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi`ne çağırdı.

1919 Temmuz 8 / 9: Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. (Saat: 20:50)

1919 Temmuz 23: Mustafa Kemal`in başkanlığı altında Erzurum Kongresi`nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (7 Ağustos 1919)

1919 Eylül 4: Mustafa Kemal`in başkanlığı altında Sivas Kongresi`nin toplanması ve 11 Eylül`de sona ermesi.

1919 Eylül 11: Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı`na saçildi.

1919 Ekim 22: Amasya Protokolü`nün imzalanması.

1919 Kasım 7: Mustafa Kemal, Erzurum`dan milletvekili seçildi.

1919 Aralık 27: Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye`yle birlikte Ankara`ya geldi.

1920 Mart 20: İstanbul`un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal`in protestosu, Ankara`da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.

1920 Mart 18: İstanbul`da Meclis-i Mebusan`ın son toplantısı.

1920 Mart 19: Mustafa Kemal tarafından Ankara`da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması.

1920 Nisan 23: Mustafa Kemal, Ankara`da Türkiye Büyük Millet Meclisi`ni açtı.

1920 Nisan 24: Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.

1920 Mayıs 5: Mustafa Kemal`in başkanlığında ilk Hükümet`in toplantısı.

1920 Mayıs 11: Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

1920 Mayıs 24: Mustafa Kemal`in cezası Padişah tarafından onaylandı.

1920 Ağustos 10: Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması`nın imzalanması.

1920 Ocak 9 / 10: Birinci İnönü Savaşı.

1921 Ocak 20: İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu`nun esas maddelerinin kabulü.

1921 Mart 30 / Nisan 1: İkinci İnönü Savaşı.

1921 Mayıs 10: Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi`nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu`nun kurulması ve Mustafa Kemal`in Grup Başkanlığı`na seçilmesi.

1921 Ağustos 5: Mustafa Kemal`e Başkumandanlık görevinin verilmesi.

1921 Ağustus 22: Mustafa Kemal`in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı`nın başlaması.

1921 Eylül 13: Sakarya Meydan Savaşı`nın kazanılması.

1921 Eylül 19: Mustafa Kemal`e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal`in Gazi ünvanını alması.

1922 Ağustos 26: Gazi Mustafa Kemal`in Kocatepe`den Büyük Taarruz`u yönetmesi.

1922 Ağustos 30: Gazi Mustafa Kemal`in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı`nı kazanması.

1922 Eylül 1: Gazi Mustafa Kemal`in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz`dir, İleri !" emrini vermesi.

1922 Eylül 9: Türk Ordusu`nun İzmir`e girmesi.

1922 Eylül 10: Gazi Mustafa Kemal`in İzmir`e gelişi.

1922 Ekim 11: Mudanya Mütarekesi`nin imzalanması.

1922 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal`in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.

1922 Kasım 17: Vahdettin`in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul`dan kaçması.

1923 Ocak 29: Gazi Mustafa Kemal`in Latife Hanım`la evlenmesi.

1923 Temmuz 24: Lozan Antlaşması`nın imzalanması.

1923 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal`in Halk Fırkası`nı kurması.

1923 Ağustos 11: Gazi Mustafa Kemal`in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı`na seçilmesi.

1923 Ekim 29: Cumhuriyet`in ilan edilmesi.

1923 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal`in ilk Cumhurbaşkanı olması.

1924 Mart 1: Gazi Mustafa Kemal`in Büyük Millet Meclisi`nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.

1924 Mart 3: Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer`iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla), Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi`nce kabul edilmesi.

1924 Nisan 20: Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu`nun kabul edilmesi.

1925 Şubat 17: Aşarın kaldırılması.

1925 Ağustos 24: Gazi Mustafa Kemal`in ilk defa Kastamonu`da şapka giymesi.

1925 Kasım 25: Şapka Kanunu`nun Büyük Millet Meclisi`nde kabul edilmesi.

1925 Kasım 30: Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.

1925 Aralık 26: Uluslararası takvim ve saatin kabulü.

1926 Şubat 17: Türk Medeni Kanunu`nun kabulü.

1927 Temmuz 1: Gazi Mustafa Kemal`in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul`a gitmesi.

1927 Ekim 15 / 20: Gazi Mustafa Kemal`in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı`nda tarihi Büyük Nutku`nu söylemesi.

1927 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal`in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı`na seçilmesi.

1928 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal`in Sarayburnu`nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.

1928 Kasım 3: Türk Harfleri Kanunu`nun Büyük Millet Meclisi`nde kabul edilmesi.

1931 Nisan 15: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu`nun kurulması.

1931 Mayıs 4: Gazi Mustafa Kemal`in 3.kez Cumhurbaşkanlığı`na seçilmesi.

1932 Temmuz 12: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu`nun kurulması.

1933 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal`in Cumhuriyet`in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.

1934 Kasım 24: Gazi Mustafa Kemal`e Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.

1935 Mart 1: Atatürk`ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı`na seçilmesi.

1937 Mayıs 1: Atatürk`ün çiftliklerini Hazine`ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi`ne bağışlaması.

1938 Mart 31: Atatürk`ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği`nin ilk resmi duyurusu.

1938 Eylül 15: Atatürk`ün vasiyetnamesini yazması.

1938 Ekim 16: Atatürk`ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması.

1938 Kasım 10: Atatürk`ün ölümü. (Perşembe, saat: 09.05)

1938 Kasım 11: İstanbul Şehir Meclisi`nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı`nın çekilmesi.

1938 Kasım 12: Atatürk`ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim gençliğinin Üniversite Konferans Salonu`nda toplanması.

1938 Kasım 13: Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk`ün kurduğu Cumhuriyet`i koruyacaklarına ant içmeleri.

1938 Kasım 14: Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.

1938 Kasım 15: Hükümet Atatürk`ün Ankara`da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.

1938 Kasım 16: İstanbul`lular Atatürk`ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu`ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.

1938 Kasım 19: Büyük bir törenle, Atatürk`ün Dolmabahçe`den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu`na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.Yavuz zırhlısıyla İzmit`e kadar götürülen tabut, oradan Ankara`ya yolcu edildi.

1938 Kasım 20: Atatürk`ün sevgilinaşı Ankara`ya ulaştı ve Ankara`da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankara`lılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.

1938 Kasım 21: Atatürk`ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi`ndeki Geçici Kabre konulması.

1938 Kasım 25: Atatürk`ün vasiyetnamesinin açılması.

1938 Aralık 26: Atatürk`ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabul edilmesi.

1953 Kasım 4: Atatürk`ün Geçici Kabri`nin açılması.

1953 Kasım 10: Atatürk`ün cenazesinin Anıt-Kabir`e nakledilmesi.

İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, ölümlü Mustafa Kemal; diğeri milletin içinde yaşattığı Mustafa Kemal`ler ülküsüdür. Ben onu temsil ediyorum.Herhangi bir tehlike anında ben ortaya çıktımsa, beni bir Türk anası doğurmadı mı, Türk anaları daha Mustafa Kemal`ler doğurmayacaklar mı? Mutluluk Milletindir, benim değildir